Tato funkcionalita umožňuje automatický tisk a případné nahrání PDF dokladů do účtu zákazníka na e-shopu či zaslání PDF faktur e-mailem. Vše je realizováno na základě automatické úlohy, která má nastavený časový interval pro spouštění. Je tedy možné PDF faktury tisknout a rozesílat každých 5 minut či jednou za dva dny.