Propojíme Vám objednávky z těchto platforem s POHODOU pro jednoduchou správu. Automatické vytváření přijatých objednávek z třetích stran v POHODĚ. Třetí strana dostane i odpověď, zda byla objednávka přijata, či nepřijata a proč.