Všechny cesty vedou k datům

Zveřejněno: 9. 10. 2018

Pro každý e-shop jsou zásadní dva základní elementy - prostředí k nákupu a produkty ke koupi. Právě ty dělají internetový obchod obchodem. Produkty jsou rozřazené do jednotlivých kategorií, které zákazník prochází nebo v nich vyhledává. I na internetu zákazníci nakupují často zejména očima. Proto jsou důležité produktové obrázky/fotografie. Vyšší procenta konverzí zajišťují popisy produktů, z nichž by měl zákazník čerpat další informace vedoucí k tomu, aby se z návštěvníka stal platící zákazník.

Unikátní obsah je jedním z důležitých faktorů, který odděluje úspěšné e-shopy od těch živořících, často i prodělečných. Úspěšné e-shopy se dříve nebo později dostanou do fáze, ve které je pro ně masové krabicové řešení již nedostačující. Provozovatel e-shopu je tedy postaven před obtížnou otázku. Přejít na novou platformu a rozšířit si tak možnosti dalšího rozvoje, nebo „tak nějak fungovat dál“ a nechat byznys stagnovat? Rozhodnutí je to obtížné, ale ten, kdo se chce posunout dál a lépe čelit konkurenci, musí tuto změnu řešit. Máme zkušenosti, že i změnu informačního systému či e-shopového řešení lze realizovat plynule a bezbolestně. Přechod na platformu BSSHOP u zákazníků s POHODOU i bez ní (ti přecházejí i na nový informační systém POHODA) probíhá vždy ve stejných krocích, které bych rád v následujících řádcích zevrubně popsal.

Na co se nesmí zapomenout

Při přechodu na jiné e-shopové řešení jsou zcela zásadní data, která jsou uložena obvykle v administraci současného řešení. A nejsou to jen výše zmíněné produktové obrázky a popisky, ale také pracně vytvořená kategorizace, parametry a v neposlední řadě také SEO údaje. Každý produkt i kategorie má ve vyhledávačích zaindexovanou URL adresu, která se ve většině případů při přechodu na jinou platformu mění. Při změně URL adresy se jen velmi obtížně vrací daný produkt na získané vyšší pozice při vyhledávání, což je často klíčem ke koupi produktu na Vašem e-shopu. Pokud zákazník produkt/e-shop nenajde, většinou si ho ani nekoupí. Dále je zcela zásadní převést registrované zákazníky. Většina zaběhnutých internetových obchodů jich má tisíce až desetitisíce a tvoří jedinečný cíl pro marketingové aktivity - jsou to zákazníci, kteří na Vašem e-shopu většinou alespoň jednou nakoupili, a je zde velká pravděpodobnost, že nakoupí i opakovaně.

Databáze

Abychom si vůbec dokázali představit, jak jsou data uložena, budeme potřebovat trochu terminologie. Data jsou uložena obvykle v tzv. databázích. Databáze je seznam navzájem propojených tabulek. Tabulky vždy obsahují řádky a sloupce. Praktickým příkladem je tabulka zákazníků a tabulka jejich cen. V jedné tabulce jsou uloženy všechny informace o zákaznících, ve druhé přiřazené ceny. Společným znakem pro obě tabulky je ID - žádní dva zákazníci nemají toto číslo stejné. Ekonomické systémy jako je POHODA, Money S4 nebo ABRA mají jednotlivé tabulky komplikovaně propojené. Proto při převodu dat z jiného systému je nutné vždy věnovat několik hodin pochopení principu fungování a následné přípravy dat do jednoho či více souborů, se kterými se dále pracuje. E-shopové databáze krabicových řešení obvykle nemívají takto komplikovanou databázi. V některých případech je možné data vyexportovat v rozhraní pro správu e-shopu, jindy je nutné požádat o tento export poskytovatele. Pro přechod na jiné e-shopové řešení je vždy důležité získat od současného poskytovatele svá data. Jsou to Vaše obrázky a Vaše texty, které jsou uloženy v databázi, za kterou si platíte.

Převod dat

Po přípravě dat, která může zabrat i několik hodin, následuje samotný import do databáze ekonomického systému POHODA. Naše řešení využívá dvě databáze. První je databáze POHODY, ve které jsou uloženy názvy, ceny, popis produktů, parametry, případně i obrázky atd. Druhou databází je databáze BSADMIN, která běží souběžně s databází POHODY, a doplňuje do ní data důležitá pro e-shop. Tyto dvě databáze spolu pracují ruku v ruce. Při převodu dat využíváme náš vlastní nástroj Importy. Tento nástroj primárně slouží k importu dat od dodavatelů a automatické aktualizaci dostupností a cen ve stanovených časových intervalech. Velmi dobře se však osvědčil i při primárním doplnění databází o data ze současného řešení. Nástroj je sofistikovaný a pomocí matematických a programovatelných filtrů lze dosáhnout vyplnění daného pole dle požadavků zákazníka. Představte si, že každý jediný údaj o produktu je třeba dostat do databáze POHODY nebo BSADMINu. U názvů se řeší jejich skládání, u popisů správnost HTML a úprava cesty k obsaženým obrázkům, u cen různé DPH atd. Každý parametr je třeba vytvořit a upravit v poli pomocí filtrů tak, aby dával smysl. V neposlední řadě se produkty, pokud je to možné, seskupují a vytváří se automaticky variantní produkty. Obrovskou výhodou je, že při použití našeho nástroje Importy se soubory (standardně .csv, .xml, .xlsx) nemusí speciálně upravovat. Sami určujeme, který sloupec v souboru je název a který cena. Specialitou našeho nástroje je možnost stahovat obrázky. Ty se pomocí příkazu nejen napárují k produktům, ale navíc stáhnou na Váš server, tudíž o ně nikdy nepřijdete (pokud na Váš server nezaútočí ransomware, viz další článek). Paradoxně nejtěžším a nejnáročnějším příkladem je situace, kdy je většina dat již obsažena v databázi POHODY a je třeba jen doplnit některé informace důležité z hlediska e-shopu. V těchto případech není často jednoduché najít párovací klíč - tedy kód, kterým systému dáme vědět, že daný produkt z databáze současného řešení má propojit s tím z databáze POHODY. Je třeba klást důraz na to, aby produkty šly v jednotlivých administracích, které využíváte, navzájem propojit a zároveň myslet na to, že název není spolehlivým párovacím klíčem.

SEO

SEO je kapitolou sama pro sebe. V databázi současného řešení obvykle nejsou uloženy URL adresy jednotlivých produktů a kategorií. Tento problém obvykle řešíme naším interním nástrojem. Jeho hlavní devízou je, že projde všechny dostupné stránky na dané doméně a uloží si jejich obsah. Při analýze lze pak kromě URL adresy získat i jedinečný identifikátor produktu. Obvykle se u každého produktu vyskytuje kód. Ten může být samostatně, v tabulce parametrů, nebo i jako část URL adresy. Soubor, který obsahuje mapu všech URL adres a k nim přiřazené kódy je třeba napárovat na existující kódy v POHODĚ - může to být ID, kód nebo objednací kód. Existují dvě cesty, jak k produktům URL adresy napárovat. Lze je přiřadit v databázi přímo ke každému produktu nebo vytvořit takzvaná redirect pravidla. Redirect (přesměrovací) tabulka je soubor pravidel, kam se má při příchodu na určitou URL adresu tato adresa přesměrovat. Druhá možnost je využívanější vzhledem k vysoké pravděpodobnosti duplicit v současných URL adresách. Výše zmíněným postupem zajistíme, že nedojde ke ztrátě pozic ve vyhledávačích a minimalizujeme tak množství stránek, které jsou nedostupné.

E-shop uživatelé

I registrování zákazníci potřebují svou speciální péči. V první řadě je opět zapotřebí získat ze současné administrace export zákazníků. Systémy tento export obvykle nabízejí do .csv souboru. Po získání souboru je důležité zkontrolovat, zda již nejsou někteří zákazníci v Adresáři POHODY zaneseni. Pokud ano, těmto zákazníkům jsou přímo vytvořeny přístupy na e-shop. Zbylé registrované zákazníky pomocí speciálního nástroje založíme v Adresáři POHODY se všemi dostupnými informacemi a vygenerujeme jim heslo. V této fázi je již na provozovateli, zda bude chtít zaslat nové přihlašovací údaje svým zákazníkům či nikoliv.

Závěrem

Strašákem při přechodu na jinou platformu data být nemusí. My máme připravené standardizované postupy, které se s praxí a dlouholetými zkušenostmi stále zdokonalují. Důležitým pravidlem je si vždy zjistit, zda v případě přechodu je možnost data z databáze původního e-shopu získat a ideálně udržovat všechny využívané systémy vzájemně propojitelné pomocí jedinečných kódů.

Vytvořil: Daniel Vymlátil

Tyto webové stránky ukládájí soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Povolit cookies Nepovolovat cookies