Propojíme Vám objednávky z této platformy napřímo s POHODOU pro automatické vytváření přijatých objednávek z Mall.cz. Třetí strana dostane i odpověď, zda jsme objednávku přijali, či nepřijali a proč. Na Mall.cz jsme napojeni přímo, tudíž se zde eliminuje tok dat přes třetí stranu.