Centrum veterinární péče s.r.o. (abckrmiva.cz)

Centrum veterinární péče s.r.o.

IČO: 28785789

DIČ: CZ-28785789

Lhotka 54

560 02 Česká Třebová

č. ú.: 2100108448/2010

mob.: 607 780 074

email: info@abckrmiva.cz

www.abckrmiva.cz