AMULET Bicycles

Představení značky AMULET

Značka AMULET vstoupila na trh s vlastními jízdními koly v roce 1993. Dá se říci, že AMULET vznikl již v roce předcházejícím, tzn. v roce 1992, kdy jízdní kola nesoucí prvky konstrukce, technického výrazu a designu, pocházející od stejné skupiny produktových manažerů, nesla název PARTNER, ale vzhledem ke kolizi s automobilkou Peugeot, hodlající používat stejný název pro nově vyvíjený užitkový vůz, se ve známkoprávním řízení nepodařilo název PARTNER zaregistrovat. Proto vznikl nový název AMULET, který neméně dobře vyjadřoval určitý osobní vztah ke svému uživateli.

Pod touto značkou bylo na přelomu let 1993/1994 razantně vstoupeno na český trh s téměř 10 tisíci prodanými jízdními koly. Trendy vývoje trhu je možno rozdělit do dvou časových období. Do roku 1990 a po tomto datu do současnosti. V prvním uváděném období zde působili tři tradiční výrobci – Favorit Rokycany, Eska Cheb a Velamos Sobotín. Jednalo se o klasickou výrobu rámů předních vidlic a celé řady dalších komponentů, včetně řadících mechanismů. Dá se říci, že jízdní kola byla vyráběna ze 100% celá v ČR. Jednalo se o tolik známé cestovně sportovní Favority a skládací kola Eska. Vedle těchto státních podniků zde působilo i několik družstev, která ve své výrobní náplni měla kromě výroby různých příručních vozíků a dalších kovovýrobků i jízdní kola. Je důležité si všimnout toho, že stavba veškerých kol byla převážně ovlivněna tzn. italskou školou, z hlediska pohledu na spojovací můstky rámů, geometrii rámů, tvarování klik a design dalších komponentů. Vlastní grafické ztvárnění jednotlivých součástí kola bylo zcela opomíjeno. Výrobci sázeli na registrované grafické ochranné známky a k tomu doplňovali jednobarevný lak. Ostatní díly byly, pokud se jednalo o komponenty z lehkých slitin pouze ve stříbrném provedení. I když okolní svět se již dlouho zabýval, jak své výrobky – jízdní kola – udělat designově přitažlivějšími, použitím eloxů, tvarů komponentů a dalšími prvky, čeští tradiční výrobci jakoby tímto trendem zůstávali nedotčeni. Proto exportní produkce mohla pouze směřovat do zemí bývalého východního bloku.

Po roce 1990 se trh s jízdními koly začal formovat zcela jiným směrem. Favorit, Eska, Velamos nedokázali čelit nastupujícímu trendu MTB (mountainbike). Nedokázala včas vyvinout potřebné technologie právě pro výrobu zcela nových komponentů, vhodnou pro horskou – terénní cyklistiku. Částečně tuto situaci řešili dovozem, který však nedokázal uspokojit požadavky trhu. V té době se proto začíná formovat určitá, stále se rozrůstající skupina dovozců komponentů, kteří se staly dodavateli tolik potřebných komponentů MTB do výroby. Mimo to, začali dovoz kompletních jízdních kol, většinou již tehdy renomovaných značek, převážně z USA, jako kolébky horské cyklistiky. Je zajímavé, že tehdejší trh vyžadoval většinou kola střední a vyšší kategorie a levná kola, která začala tvořit páteř prodejů v pozdějších letech, tehdy vůbec neexistovala.

Budování značky

Od samého počátku vzniku značky AMULET výrobce klade důraz na detail každého komponentu, vyvíjí své vlastní rámy, vyvíjí profilaci trubek rámů a je průkopníkem řady, na tehdejší dobu, velmi pokrokových designových řešení. Za všechny uvádím barevně eloxované ráfky, dráty kol, náboje, popř. další komponenty z lehkých slitin. Rovněž pláště nezůstaly bez povšimnutí, kdy výrobce na jejich výrobu nechal použít namísto tradiční černé, červený nebo šedý odstín. Jako příklad mohu uvést jízdní kolo s výstižným názvem REFLEX, kdy uvedené nápady byly použity. Psal se rok 1994 a většina dovozců spoléhala na nenasycenost trhu a příliš se nezabývala detailním designem a jinými konstrukčními řešeními. To byl počátek etapy vývoje, kdy AMULET začal získávat trh svým výrazným přístupem ke konstrukci jízdních kol a při začleňování grafického a technického designu do jeho výroby. Začal být pro ostatní výrobce určitým lídrem v designu svých výrobků. Často se stávalo, že řada přímých konkurentů neváhala se s ročním zpožděním použít designový a technický nápad AMULETU. Tento trend, kdy se začala řada předních výrobců věnovat skloubení grafického a technického designu s důrazem na každý detail jednotlivých komponentů byl ověřen na řadě světových výstav, jako je EICMA v Kolíně nad Rýnem, EUROBIKE ve Friedrichhafenu a dalších. Proto se zde setkáváme často s grafikou a složitými nástřiky, které v řadě případů ve svém souhrnu převyšují cenu samotného rámu na kterém jsou použité. Z těchto pohledů je potom zřetelně vidět, jak předmětní výrobci se vzdalují své konkurenci. Tento způsob mnohem užšího vtažení úlohy designu do výroby konečného produktu, jako je jízdní kolo, je blízký právě značce AMULET.

Výrobkové řady

AMULET od roku 2005 přišel s nápadem neskrývat váhu každého jízdního kola, ale naopak z ní udělat jeho přednost – marketingovou výhodu. U jízdních kol je váha naprosto určujícím faktorem, který udává jeho technickou úroveň danou kvalitou použitých jednotlivých komponentů. Např. největší světový výrobce komponentů, firma Shimano, u svých jednotlivých řad komponentů rovněž musí vycházet z tohoto základního pravidla, tj. čím kvalitnější je materiál použitý na výrobu určité součástky, tím bude docílená hmotnost nižší. Proto nevyšší sady od tohoto výrobce dosahují nejnižší hmotnosti, ale zároveň nejvyšší ceny. Uvedené pravidlo samozřejmě platí i u výrobců rámů, ráfků, zapletených kol, řidítek, představců, sedel apod. Proto, a tím se dostáváme opět na začátek, nízká hmotnost kola určuje jeho komponentovou kvalitu. Pro sestavení jízdního kola lze použít celé řady dílů různých cenových úrovní a různých hmotností. Spotřebitel často ani nemůže rozeznat jednotlivé technické rozdíly, které ale jsou pro výsledek celé sestavy naprosto určující. Proto řada výrobců, a to renomovaných firem se dopouští určitých „nepřesností“, kdy ve svých propagačních materiálech uvádí nějakou hmotnost daného jízdního kola, ale při převážení se, ve většině případů dostáváme naprosto jiným, značně vyšším hodnotám. AMULET, jak již bylo řečeno, používá jinou strategii. Jeho kola nejvyšší modelové řady nazvané SUPERLITE označuje názvem – váhou.

Spotřebitelé tuto skupinu kol přijali s velkým nadšením a zájmem. Rovněž hodnocení těchto kol ze strany významných českých periodik, zabývající se cyklistikou, je velmi příznivé.

https://www.amulet.cz/